Archive for April, 2015

Trygg på festival

Monday, April 27th, 2015

Å være trygg på festival er noe som automatisk høres ut som at det har med din egen vandel å gjøre, og det er forsåvidt tilfellet i denne korte artikkelen også, men her handler det mer om det økonomiske og …